Ponúkame na predaj stavebný pozemok, OV, výmera 1 019 m2, BA III – Nové Mesto, Vinohrady.
Pozemok sa nachádza v lokalite Vtáčnik – nad novým obytným súborom Green park Vtáčnik, s prístupom z Račianskej MHD, Sliačskej a Tupého ulice.
Pozemok pod parcelným číslom 4853/2 je lichobežníkového tvaru 31m, 21,6m x 39m, s jednostranným sklonom cca 12% k východnej strane v smere na mesto. Spodná časť pozemku (80m2) je čiastočne v ochrannom pásme vzdušného vedenia VVN. Ochranné pásmo VVN zabezpečuje v súčasnosti aj budúcnosti priamy výhľad na mesto a odstup od bytového domu pod pozemkom. Na pozemku je povolená výstavba dvojpodlažného objektu s ďalším nadzemným odstupujúcim podlažím. Počet podzemných podlaží nie je obmedzený. Budúca zástavba je možná povolená do 300 m2 plochy pozemku.
V súčasnosti je v danej lokalite rozostavených viacero projektov bytových domov. Grand Koliba, Roličky.
V roku 2018 bude realizovaná obslužná komunikácia pokračovanie Frankovskej ulice, ktorá bude v priamom dotyku s predávaným pozemkom. Zároveň pod komunikáciou budú vybudované všetky inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, plyn, silno a slaboprúdové vedenia, verejné osvetlenie).

Potrebujete zrealizovať kúpu či predaj nehnuteľnosti? Hľadáte partnera, ktorý sa o celý priebeh postará, akoby to robil sám pre seba? Očakávate služby na úrovni, záujem o vaše potreby a niekoho, kto celej záležitosti venuje dostatok času a bude s Vami proaktívne komunikovať?

SME NA TO DVE

CONTACT US

Ing. Mária Halászová

EXPERT NA REALITY

  • +421 905 838 910
  • maria@www.lemonpie.sk

CONTACT US

Ing. Jana Šimeková

EXPERT NA REALITY

  • +421 911 701 500
  • jana@www.lemonpie.sk

Spýtajte sa nás