Kúpili ste alebo ste predali v minulom roku nehnuteľnosť? Nezabudnite na vaše povinnosti. Do 31.1. nasledujúceho roka máte povinnosť sa odhlásiť alebo prihlásiť k platbe dani z nehnuteľností a to tým, že podáte daňové priznanie.

Správu dani z nehnuteľností vykonáva mesto alebo obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza. V Bratislave je to mesto (teda nie mestská časť).

Kto podáva daňové priznanie?
Priznanie podáva fyzická a právnická osoba, u ktorej došlo v priebehu predchádzajúceho roka k zmene skutočnosti rozhodujúcich pre vyrubenie dane. Nie je to teda len kúpa či predaj, sú to aj ďalšie okolnosti v živote človeka, pri ktorých sa mení jeho situácia týkajúca sa vlastníctva nehnuteľnosti. Ide aj o darovanie nehnuteľnosti, nadobudnutie nehnuteľnosti darovaním, nadobudnutie nehnuteľnosti dedením, nadobudnutie nehnuteľnosti dražbou, vysporiadanie BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov) po rozvode, získanie právoplatného stavebného i kolaudačného rozhodnutia, zmena v užívaní stavby, bytu alebo nebytového priestoru, odstránenie stavby, zmena výmery a druhu pozemku, či uzavretie dlhodobého nájomného vzťahu k pozemku.
My sa budeme v tomto článku venovať prípadom, keď ste nehnuteľnosť kúpili alebo predali.

Dokedy mám podať daňové prizanie?
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností za toto príslušné obdobie sa podáva najneskôr do 31. januára 2024.

Ako vyplniť a podať daňové priznanie?
Daňové priznanie sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré je rovnaké aj pre fyzické aj pre právnické osoby. Vyplniť a podať ho môžete buď v papierovej forme alebo elektronicky. Na jeho vyplnenie budete potrebovať list vlastníctva.

PRI PREDAJI – ODHLÁSENIE (BRATISLAVA)
Z daňovej povinnosti sa odhlasuje podaním čiastkoveho daňového priznania na zánik daňovej povinnosti.
Tu nájdete tlačivo.  Odhlasujete sa k 31.12.2023.
Prípadne sa to dá aj priamo elektronicky cez tento link. Aby ste však mohli formulár odoslať a podpísať je potrebné byť prihlásený občianskym preukazom (eID karta).

Tu je výborný návod, ako daňové priznanie vyplniť, ktorý pripravili na magistráte k tomuto tlačivu.

PRI KÚPE – PRIHLÁSENIE (BRATISLAVA)
K daňovej povinnosti sa prihlasuje podaním čiastkového daňového priznania.
Tu nájdete tlačivo.  Prihlasujete sa k 1.1.2024.
Prípadne sa to dá aj priamo elektronicky cez tento link. Aby ste však mohli formulár odoslať a podpísať je potrebné byť prihlásený občianskym preukazom (eID karta).

Tu je výborný návod, ako to vyplniť, ktorý pripravili na magistráte k tomuto tlačivu.

Ak by ste s vyplnením predsa len potrebovali pomôcť, alebo máte dodatočné otázky, kontaktujte priamo pracovníkov Oddelenia miestnych daní a poplatkov Magistrátu Hl.mesta Bratislavy. Podľa vášho priezviska si ľahko nájdete kto vás má na starosti tu, a radi by sme vyzdvihli, že tu pracujú naozaj veľmi nápomocní ľudia.

Veríme, že sme vám pomohli zorientovať sa v základných veciach ohľadom daňového priznania k dani z nehnuteľností v prípade, ak ste predávali či kupovali nehnuteľnosť.