Osobne sa s Vami radi stretneme po vzájomnej dohode v našom flexi office priestore na adrese:

SKY PARK Offices
Bottova 7939/2A
811 09 Bratislava

Parkovanie v podzemnej garáži SKY PARK Offices je v našej réžii.

Lemonpie, s.r.o.

Makovického 1
Bratislava 831 03
IČO: 46 157 271, DIČ: 2023265354
zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 72744/B

Lemonpie Group, s. r. o.

Makovického 549/1
Bratislava 831 03
IČO: 54 183 243 DIČ: 2121599282
zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 156656/B

Naše sociálne siete

Sme členom realitnej únie

Realitná únia SR vznikla s cieľom združovať členov, ktorí majú určitú úroveň odbornosti, čo je predpokladom poskytovania kvalitných služieb klientom. Jedným z cieľov únie je pozdvihnúť štandardy kvality v realitnej oblasti a zvýšiť dôveru verejnosti v realitných sprostredkovateľov.