Daň z nehnuteľností – kto má povinnosť podať daňové priznanie do 31.1.2020

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ – mám podať daňové priznanie? Ak áno dokedy? Čo k tomu potrebujem? A ako mám to daňové priznanie vyplniť?
Poďme postupne.

Mám podať daňové prizanie? 
Áno, ak vo vašom prípade došlo v časovom období medzi 2. januárom 2019 a 1. januárom (vrátane!) 2020 k nejakej zmene.
Čo znamená, že došlo k zmene?
Najčastejšími zmenami, ktoré vplývajú na podanie daňového priznania sú kúpa či predaj nehnuteľnosti, darovanie nehnuteľnosti, nadobudnutie darovaním či dedením, dražbou, či rozvod a následné majetkové vysporiadanie a mnoho ďalších. 
My sa budeme v tomto článku venovať prípadom, keď ste nehnuteľnosť kúpili alebo predali.

Dokedy mám podať daňové prizanie?
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností za toto príslušné obdobie sa podáva najneskôr do 31. januára 2020.

Čo k tomu budete potrebovať?

Budete potrebovať tlačivo pre daňové priznanie. To si stiahnete z internetu napríklad tu https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/dan_z_nehnutelnosti/17-dp-md.pdf,alebo si ho vyzdvihnete na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade. Správu dane z nehnuteľností vykonáva mesto alebo obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza. V Bratislave je to mesto (teda nie mestská časť). Na jeho vyplnenie budete potrebovat list vlastníctva tzv. LV. Ako prílohu, ak ste nehnuteľnosť kúpili či predali, odporúčame priložiť rozhodnutie z katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

Ako podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností?
Daňové priznanie vyplníte s pomocou mnohých návodov, ktoré nájdete na internete, pomôže Vám aj tzv. „Poučenie na vyplnenie daňového priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za redajné automaty a k danie za nevýherné hracie prístroje“, ktoré nájdete na internete, napríklad tu, v časti Súvisiace dokumenty https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_dan-z-nehnutelnosti-1 . Riadne vyplnené tlačivo následne odovzdáte na mestskom alebo obecnom úrade osobne alebo ho zašlete poštou. V prípade Bratislavy ho podáte tu https://esluzby.bratislava.sk/info/e-form/209 . Nezbudnite, že k tomu budete v prvom rade potrebovať občiansky preukaz s čipom (eID kartu).
Veríme, že sme Vám pomohli zorientovať sa v základných veciach ohľadom daňového priznania k dani z nehnuteľností v prípade, ak ste predávali či kupovali nehnuteľnosť.

Našim klientom tieto veci vybavujeme samozrejme my.